Aktuality

LABYRINT JazzSession

5.4.2017 12:30

LABYRINT JazzSession

Druhá marcová streda v MsKS LABYRINT patrila jazzovej hudbe. I keď tá má už svoj vek, vďaka interpretom bol tento večer sviežim hudobným zážitkom. Taký bol zámer, a veru, podarilo sa ho naplniť. Bol to do istej miery experiment, v sále boli stolíky, kresielka, barové stoly, no i štandardné “ko... Viac >

Kde bolo tam bolo/je; Slniečko a Slniečka – dve výstavy, jeden priestor

5.4.2017 11:58

Kde bolo tam bolo/je; Slniečko a Slniečka – dve výstavy, jeden priestor

Výstavy sú v MsKS Senec Labyrint každomesačnou „samozrejmosťou“. Každú z nich vítame do života  vernisážou, no tá marcová je svojím spôsobom netradičná. Zdá sa, že takou aj zostane. Marcová výstava totiž súvisí s knižnou tvorbou a teda tematicky zapadá do konceptu „Marec – mesiac knihy“. ... Viac >

Mesto ocenilo seneckých pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

31.3.2017 22:22

Mesto ocenilo seneckých pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

  OCENENÍ UČITELIA: MŠ Fándlyho 2 – Eva Rodná, Stanislava Tužinská MŠ Kollárova – Jana Hrubjáková MŠ Košická – PaedDr. Sidonia Dolezsálová MŠ s VJM A. M. Szencziho – Zuzana Kissová SMŠ Svätý Martin – Eva Hurtová ZŠ Tajovského – Anna Legindiová, PaedDr. Mária Kyliáno... Viac >

Župa obstarala prvé zmeny a doplnky územného plánu regiónu

28.3.2017 14:35

Župa obstarala prvé zmeny a doplnky územného plánu regiónu

Bratislavksý samosprávny kraj Od pondelka 20. marca bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať územný plán župy. Dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ bude od pondelka na elektronickej úradnej tabuli ale k nahliadnutiu aj na Úrade BSK. „Úze... Viac >

Aby sa nezabudlo... SOŠ, Senec na exkurzii v koncentračnom tábore Osvienčim

28.3.2017 14:18

Aby sa nezabudlo... SOŠ, Senec na exkurzii v koncentračnom tábore Osvienčim

Článok študentky SOŠ Senec Navštíviť miesto najväčšej masovej vraždy v ľudských dejinách si vyžaduje veľkú dávku odvahy. Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec dostala od Bratislavského samosprávneho kraja ponuku na exkurziu do bývalého koncentračného tábora v Osvienčime. V pondelok 27. ... Viac >

Historické fotografie - deportácie

28.3.2017 14:15

Historické fotografie - deportácie

Deportácie zo Senca Deportácie Židov zo Senca do Bodóháza (dnešná časť Kráľovej pri Senci) zo dňa 10. mája 1944. Na zadnej strane fotky dobové poznámky zrejme samotného fotografa. Do tohto zberného tábora sústreďovali Židov zo Senca, ale z celého okolia, odkiaľ ich potom odtransportovali (... Viac >

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pripravil besedu o SNP

28.3.2017 14:09

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pripravil besedu o SNP

Nezabúdajme na históriu Úspešná beseda o fašizme, o ktorej sme v Mestských novinách Senčan už písali, inšpirovala organizátorov k tomu, aby pripravili ďalšiu, tento raz o Slovenskom národnom povstaní. 2. marca sa v triede ZŠ Tajovského konala beseda s prednáškou a následnou diskusiou pod... Viac >

Obnova veže farského kostola a zbierka

28.3.2017 14:05

Obnova veže farského kostola a zbierka

Senecká farnosť začala dlhšie plánovanú obnovu veže farského kostola postavením lešenia a následnými umelecko–remeselnými prácami, pretože stav omietky aj drevených konštrukcií už bol havarijný. Na rekonštrukciu prispel Bratislavský samosprávny kraj sumou dvadsaťťisíc eur. V priebehu marca doš... Viac >

Žiakom ZŠ Tajovského sa v matematike darí pod vedením pani učiteľky Morvayovej

28.3.2017 14:01

Žiakom ZŠ Tajovského sa v matematike darí pod vedením pani učiteľky Morvayovej

OK MO 5. a 9. ročník – naši žiaci úspešní 24. 1. 2017 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády, kde súťažili aj naši žiaci, čiže žiaci ZŠ J. G. Tajovského Senec. Radosť nám urobili piataci aj deviataci. Z piatakov sa na 1. mieste umiestnil žiak našej školy Peter Žukovský, úspešné b... Viac >

Senčania upratujú aj vyložením otiepok pred domy

24.3.2017 12:58

Senčania upratujú aj vyložením otiepok pred domy

Od minulého roka funguje jarné a jesenné upratovanie v novom režime. Okrem veľkokapacitných kontajnerov sa 20. a 21. marca sa Senčania zapojili do otiepkovania. Zviazali konáre z orezov do otiepok, ktoré zamestnanci mesta odviezli na drtenie a Ďalšie spracovanie. Neskončia tak na smetisku. ... Viac >