Aktuality

Predvianočné posedenie ZO SZTP v Senci

22.12.2016 10:27

Predvianočné posedenie ZO SZTP v Senci

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Senci má nové vedenie. Po zosnulej Ide Urgelovej prebrala funkciu predsedníčky Cecília Porubská. Členovia základnej organizácie sa v piatok 9. decembra zišli na tradičnom predvianočnom posedení vo veľkej sále SOŠ Senec na ... Viac >

Župan ocenil osobnosti regiónu

21.12.2016 14:33

Župan ocenil osobnosti regiónu

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja už po štrnásty raz ocenil osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja. Osemnásti laureáti a ich zástupcovia si na slávnostnom galavečere prevzali Ceny Samuela Zoc... Viac >

Klub dôchodcov oslávil Vianoce

21.12.2016 14:20

Klub dôchodcov oslávil Vianoce

Vianočného posedenia Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec sa zúčastnilo vedenie nášho mesta v plnej zostave: primátor Karol Kvál, viceprimátor Dušan Badinský a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová. Vedúca klubu Helena Majorová v dvojjazyčnom príhovore privítala hostí a pripomenula, že „láska, priateľstv... Viac >

Vianočné posedenie sociálne odkázaných

21.12.2016 14:19

Vianočné posedenie sociálne odkázaných

Primátor mesta Senec pozval sociálne odkázaných Senčanov 1. decembra, na tradičné predvianočné posedenie do jedálne Strednej odbornej školy na Kysuckej 14. Na úvod pred približne osemdesiatimi hosťami vystúpili pedagógovia a žiaci ZUŠ na Fándlyho 20. Vianočný program v podaní komorného súboru ... Viac >

Jednota dôchodcov vo vianočnej atmosfére

21.12.2016 11:37

Jednota dôchodcov vo vianočnej atmosfére

Počas adventu sa stretli seneckí členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku, aby v sviatočnej nálade oslávili blížiace sa Vianoce. Sála SOŠ sa 12. decembra 2016 zaplnila seneckými dôchodcami, ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku. Vianočné posedenie otvoril predseda Vladimír Kop... Viac >

Poďakovanie Mestu Senec

21.12.2016 11:25

Poďakovanie Mestu Senec

Vďaka finančnej dotácii od Mesta Senec mohla Spojená škola v Senci realizovať projekt „Oddychujem, hrám sa a učím sa“. Projekt bol zameraný na zakúpenie muzikoterapeutických a rehabilitačných pomôcok a na ich denné využívanie počas edukačného procesu, v triede mentálne... Viac >

Vianočné koncerty ZUŠ Senec s pomocou BSK

21.12.2016 11:16

Vianočné koncerty ZUŠ Senec s pomocou BSK

V decembri využila ZUŠ Senec dotáciu 1400 eur od Bratislavského samosprávneho kraja na tri koncerty, na ktorých zazneli diela málo známych slovenských skladateľov ako P. Petrus Peťko a Jozef Halmo. Stupavské a senecké premiéry dvoch vianočných omší vyššie zmienených skladateľov, blok... Viac >

Senecký červený kríž si uctil svojich najstarších členov

26.10.2016 15:30

Senecký červený kríž si uctil svojich najstarších členov

Celoživotná práca pre Slovenský Červený kríž je hodná uznania. Seneckí predstavitelia SČK si v októbri uctili najstarších členov organizácie na stretnutí v jedálni ZŠ Tajovského. Text a foto: MO Viac >

Beh zdravia – 2016

26.10.2016 15:23

Beh zdravia – 2016

Každá športová aktivita a zvlášť beh má pre naše telo nesmierny význam, jednak pri ňom spaľujeme kalórie, ale najmä si trénujeme svalstvo, posilňujeme srdce, udržujeme si v dobrom stave psychiku a formujeme si aj pekné držanie tela. V súčasnosti mladí výrazne menej špor... Viac >

Senec má novú čestnú občianku a laureátov mestských ocenení

13.10.2016 11:03

Senec má novú čestnú občianku a laureátov mestských ocenení

Čestnou občiankou mesta Senec sa stala Doc. Dr. Katalin Barta Wiessert, Cenu mesta získali: Mgr.art. Gabriel Škriečka, Tibor Mészáros, MUDr. Jarmila Ožvaldová, Mgr. Anna Legindiová a Helena Nemcová. 12. októbra 2016 sa v Galérii Labyrint Mestského kultúrneho strediska uskutočnil slávnostný... Viac >