Aktuality

Súťažné výsledky žiakov ZUŠ Fándlyho

28. 4. 2017 12:50

Súťažné výsledky žiakov ZUŠ Fándlyho

Výsledky umeleckej práce žiakov a ich pedagógov sa ukázali vo výborných výsledkoch na súťažiach v rôznych mestách Slovenska. Na vokálnej prehliadke Stančekova Prievidza sa žiaci umiestnili takto: • Agáta Čurková – zlaté pásmo - C kat. /p. H. Oborníková/ • Vanessa Kinská – strieborn... Viac >

Vínna pivnica na Farskom námestí začína žiť

28. 4. 2017 12:45

Vínna pivnica na Farskom námestí začína žiť

  S predsedom OZ Jungpereg 1632 Jozefom Navarom sme sa rozprávali pri príležitosti spustenia projektu, ktorým sa začína pravidelné využívanie priestorov nedávno otvorenej vínnej pivnice na Farskom Námestí v Senci. • Aké sú ciele OZ Jungpereg 1632? Naše občianske združenie bolo... Viac >

Krížová cesta ulicami mesta

28. 4. 2017 12:30

Krížová cesta ulicami mesta

  Po roku sa opäť na Veľký piatok stretli veriaci našej farnosti, aby sa zúčastnili na krížovej ceste, ktorá viedla ulicami nášho mesta. Začínalo sa večer pri farskom kostole svätého Mikuláša, odkiaľ sa sprievod pohol smerom k pošte, následne cez sídlisko pri ZŠ Tajovského až ku gymná... Viac >

Zápisy na školský rok 2017/2018

28. 4. 2017 12:19

Zápisy na školský rok 2017/2018

  Tohoročné zápisy do základných škôl sa konali v apríli. Dlho očakávanou novinkou je otvorenie novej základnej školy Kysucká v priestoroch komplexu Strednej odbornej školy. Existujúcim základným školám, ktoré praskajú vo švíkoch, sa bude o niečo ľahšie dýchať, ale zápa... Viac >

II. Jarné výtvarné bienále v Kőszegu

28. 4. 2017 11:18

II. Jarné výtvarné bienále v Kőszegu

  V Kőszegu - v partnerskom meste nášho mesta - bolo 21. apríla otvorené Jarné výtvarné bienále výtvarníkov z Maďarska, Slovenska, Nemecka, Rakúska a Slovinska. V rytierskej sále hradu Jurisics sa uskutočnila vernisáž výstavy 93 výtvarníkov, ktorí vystavujú vyše 200 diel. Senec a okol... Viac >

V GAB prednášal minister životného prostredia SR László Sólymos

27. 4. 2017 22:58

V GAB prednášal minister životného prostredia SR László Sólymos

  Minister životného prostredia SR László Sólymos navštívil 27. apríla 2017 Gymnázium Antona Bernoláka v Senci. V zasadacej miestnosti riaditeľstva školy sa stretol s podpredsedníčkou BSK Gabriellou Németh, primátorom mesta Senec Karolom Kválom , poslancom BSK za SMK Lá... Viac >

V školskom klube ZŠ Tajovského

27. 4. 2017 15:00

V školskom klube ZŠ Tajovského

Dôstojná a veselá oslava Dňa učiteľov Učiteľ - vychovávateľ... Obaja sú pedagogickí pracovníci, vynakladajú maximálne úsilie pre deti 6-x rokov. Prvých 15, 18, 25 rokov sú to teoretické vedomosti. Potom príde celoživotná prax. Podstatné je, aby boli tie prvotné, rozbiehajúce sa roky naji... Viac >

Rozhovor s Evitou - Hosťom Moniky Macháčkovej v Labyrinte MsKS

27. 4. 2017 14:54

Rozhovor s Evitou - Hosťom Moniky Macháčkovej v Labyrinte MsKS

Váš román „Všetko alebo nič“ sa stal bestsellerom. Úspešné je aj jeho filmové spracovanie. Na Slovensku a v Čechách film videlo už cez 700-tisíc divákov. V čase, keď našu kultúru výrazne ovplyvňuje zahraničná tvorba, ste dosiahli úžasný úspech. Máte ešte nejaký nesplnený sen, kt... Viac >

Triedny časopis Lienka Lenka získal už po štvrtý raz prvé miesto

27. 4. 2017 14:48

Triedny časopis Lienka Lenka získal už po štvrtý raz prvé miesto

V celoslovenskej súťaži Pro Slavis vyhlasovanej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky a Domom Matice slovenskej v Žiline v kategórii triedne časopisy II. stupeň sa podarilo Základnej škole na Mlynskej ulici v Senci získať už po štvrtýkrát 1. miesto za časopis L... Viac >

Výstava „Z nášho ateliéru“

27. 4. 2017 14:39

Výstava „Z nášho ateliéru“

V Labyrinte MsKS sa podarilo otvoriť výstavu, ktorá prezentovala výsledky práce žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy Ateliér pod vedením akademickej maliarky Jitky Bezúrovej a Mgr. Barbory Bezúrovej za posledný polrok. Vernisáž nadchla deti aj dospelých nielen nádhernými výtvarnými diela... Viac >