Aktuality

Aby sa nezabudlo... SOŠ, Senec na exkurzii v koncentračnom tábore Osvienčim

28. 3. 2017 14:18

Aby sa nezabudlo... SOŠ, Senec na exkurzii v koncentračnom tábore Osvienčim

Článok študentky SOŠ Senec Navštíviť miesto najväčšej masovej vraždy v ľudských dejinách si vyžaduje veľkú dávku odvahy. Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec dostala od Bratislavského samosprávneho kraja ponuku na exkurziu do bývalého koncentračného tábora v Osvienčime. V pondelok 27. ... Viac >

Historické fotografie - deportácie

28. 3. 2017 14:15

Historické fotografie - deportácie

Deportácie zo Senca Deportácie Židov zo Senca do Bodóháza (dnešná časť Kráľovej pri Senci) zo dňa 10. mája 1944. Na zadnej strane fotky dobové poznámky zrejme samotného fotografa. Do tohto zberného tábora sústreďovali Židov zo Senca, ale z celého okolia, odkiaľ ich potom odtransportovali (... Viac >

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pripravil besedu o SNP

28. 3. 2017 14:09

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pripravil besedu o SNP

Nezabúdajme na históriu Úspešná beseda o fašizme, o ktorej sme v Mestských novinách Senčan už písali, inšpirovala organizátorov k tomu, aby pripravili ďalšiu, tento raz o Slovenskom národnom povstaní. 2. marca sa v triede ZŠ Tajovského konala beseda s prednáškou a následnou diskusiou pod... Viac >

Obnova veže farského kostola a zbierka

28. 3. 2017 14:05

Obnova veže farského kostola a zbierka

Senecká farnosť začala dlhšie plánovanú obnovu veže farského kostola postavením lešenia a následnými umelecko–remeselnými prácami, pretože stav omietky aj drevených konštrukcií už bol havarijný. Na rekonštrukciu prispel Bratislavský samosprávny kraj sumou dvadsaťťisíc eur. V priebehu marca doš... Viac >

Žiakom ZŠ Tajovského sa v matematike darí pod vedením pani učiteľky Morvayovej

28. 3. 2017 14:01

Žiakom ZŠ Tajovského sa v matematike darí pod vedením pani učiteľky Morvayovej

OK MO 5. a 9. ročník – naši žiaci úspešní 24. 1. 2017 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády, kde súťažili aj naši žiaci, čiže žiaci ZŠ J. G. Tajovského Senec. Radosť nám urobili piataci aj deviataci. Z piatakov sa na 1. mieste umiestnil žiak našej školy Peter Žukovský, úspešné b... Viac >

Senčania upratujú aj vyložením otiepok pred domy

24. 3. 2017 12:58

Senčania upratujú aj vyložením otiepok pred domy

Od minulého roka funguje jarné a jesenné upratovanie v novom režime. Okrem veľkokapacitných kontajnerov sa 20. a 21. marca sa Senčania zapojili do otiepkovania. Zviazali konáre z orezov do otiepok, ktoré zamestnanci mesta odviezli na drtenie a Ďalšie spracovanie. Neskončia tak na smetisku. ... Viac >

Chválime Senčanov, ktorí sa starajú o predzáhradky bytoviek

24. 3. 2017 12:52

Chválime Senčanov, ktorí sa starajú o predzáhradky bytoviek

Chválime všetkých, ktorí sa starajú o okolie bytových domov. Skrášľujú mesto a vo svojom voľnom čase na vlastné náklady upravujú predzáhradky. Týmto by sme chceli poprosiť majiteľov psov, aby nenechávali svojich miláčikov robiť si potrebu na takýchto miestach. Nie je veľmi príjemné hrabať sa v... Viac >

Čierne skládky v meste pribúdajú

24. 3. 2017 12:49

Čierne skládky v meste pribúdajú

Karháme tvorcov čiernych skládok, ktorí sú už natoľko drzí, že ich tvoria dokonca priamo v meste. Prosíme občanov, aby nahlásili tvorcov čiernych skládok na Mestskú políciu - číslo 159. A pritom je riešenie často také jednoduché - pre všetkých občanov mesta Senec je k dispozícii Zberný dvor, k... Viac >

Mestská e-mobilita má zelenú!

24. 3. 2017 12:44

Mestská e-mobilita má zelenú!

V dňoch 1. a 2. marca 2017 sa zástupcovia Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok, Mesta Senec ako aj zástupcovia o.z. NoGravity a ďalší partneri zúčastnili v malebnom rakúskom mestečku Rust na úvodnej konferencii k medzinárodnému projektu eGUTS (Electric, Electronic and Green Urban Tran... Viac >

V meste pribudli nádoby na elektroodpady

24. 3. 2017 12:37

V meste pribudli nádoby na elektroodpady

V priebehu marca pribudlo v meste 9 červeno-bielych kontajnerov - špeciálnych zberných nádob na zber veľmi malého elektroodpadu s vonkajším rozmerom najviac 25 cm a batérií. Prevádzkuje ich firma Asekol. Cieľom je zvýšiť mieru recyklácie odpadu tým, že vytvoríme komfortný a efektívny systém zb... Viac >