Komisia podnikateľskej činnosti

Termíny zasadnutí

21. septembra 2016
19. októbra 2016
30. novembra 2016

 

Súbory / prílohy