Komisia sociálna, zdravotná

   Harmonogram zasadnutí komisie Sociálnej a zdravotnej pri MsZ na kalendárny rok 2023

 

         Komisia                                         MsR                         MsZ

             -                                              25.01.2023              14.02.2023

 16.03.2023  o 14:00 h                        29.03.2023              18.04.2023

 18.05.2023  o 14:00 h                       07.06.2023               27.06.2023

17.08.2023   o 14:00 h                       06.09.2023               19.09.2023

21.09.2023   o 14:00 h                       11.10.2023               31.10.2023

 02.11.2023  o 14:00 h                       23.11.2023               12.12.2023

 

V  prípade potreby, alebo v dôsledku  nepredvídaných okolností bude harmonogram zasadnutia komisie doplnený, resp. upravený predsedníčkou komisie.

 

 

 

                                                                                                                        ...........................................

                                                                                                                    Jana Turanská

                                                                                                            predsedníčka komisie MsZ

                                                                                                                sociálnej a zdravotnej

 

 

 

Súbory / prílohy

Názov
Zápisnica zo zasadnutia dňa 16.05.2024
Zápisnica zo zasadnutia dňa 21.03.2024
Zápisnica zo zasadnutia dňa 15.02.2024
Zápisnica zo zasadnutia dňa 25.01.2024
Zápisnica zo zasadnutia dňa 23.09.2023
Zápisnica zo zasadnutia dňa 23.09.2023
Zápisnica zo zasadnutia dňa 21.08.2023
Zápisnica zo zasadnutia dňa 18.05.2023
Zápisnica zo zasadnutia dňa 16.03.2023
Zápisnica zo zasadnutia dňa 16.02.2023
Zápisnica zo zasadnutia dňa 22.09.2022
Zápisnica zo zasadnutia dňa 31.07.2022
Zápisnica per rollam dňa 30.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia dňa 26.05.2022
Zápisnica zo zasadnutia dňa 24.02.2022
Zápisnica zo zasadnutia dňa 07.01.2022
Zápisnica zo zasadnutia dňa 07.09.2021
Zápisnica zo zasadnutia dňa 13.05.2021
Zápisnica zo zasadnutia dňa 15.02.2021
Zápisnica zo zasadnutia dňa 17.09.2020
Zápisnica zo zasadnutia dňa 21.05.2020
Zápisnica zo zasadnutia dňa 11.03.2020
Zápisnica zo zasadnutia dňa 25.02.2020
Zápisnica zo zasadnutia dňa 14.01.2020
Zápisnica zo zasadnutia dňa 12.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia dňa 17.09.2019
Zápisnica zo zasadnutia dňa 30.05.2019
Zápisnica zo zasadnutia dňa 17.04.2019
Zápisnica zo zasadnutia dňa 06.03.2019
Zápisnica zo zasadnutia dňa 08.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 25.09.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 04.09.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 29.05.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 24.04.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 13.03.2018
Zápisnica zo zasadnutia dňa 09.11.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 20.04.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 09.03.2017
Zápisnica zo zasadnutia dňa 10.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia dňa 29.09.2016
Zápisnica zo zasadnutia dňa 02.06.2016
Zápisnica zo zasadnutia dňa 14.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia dňa 10.03.2016
Zápisnica zo zasadnutia dňa 14.01.2016
Zápisnica zo zasadnutia dňa 12.11.2015
Zápisnica zo zasadnutia dňa 30.09.2015
Zápisnica zo zasadnutia dňa 28.05.2015
Zápisnica zo zasadnutia dňa 19.03.2015
Zápisnica zo zasadnutia dňa 28.01.2015
Zápisnica zo zasadnutia dňa 30.09.2014
Zápisnica zo zasadnutia dňa 09.09.2014
Zápisnica zo zasadnutia dňa 27.05.2014
Zápisnica zo zasadnutia dňa 25.03.2014
Zápisnica zo zasadnutia dňa 04.03.2014
Zápisnica zo zasadnutia dňa 28.01.2014
Zápisnica zo zasadnutia dňa 12.11.2013
Zápisnica zo zasadnutia dňa 24.09.2013
Zápisnica zo zasadnutia dňa 28.05.2013
Zápisnica zo zasadnutia dňa 12.03.2013
Zápisnica zo zasadnutia dňa 13.11.2012
Zápisnica zo zasadnutia dňa 25.09.2012
Zápisnica zo zasadnutia dňa 22.05.2012
Zápisnica zo zasadnutia dňa 13.03.2012
Zápisnica zo zasadnutia dňa 15.11.2011
Zápisnica zo zasadnutia dňa 29.09.2011
Zápisnica zo zasadnutia dňa 31.05.2011
Zápisnica zo zasadnutia dňa 26.04.2011
Zápisnica zo zasadnutia dňa 17.03.2011