školstvo a vzdelávanie

Školy v meste Senec

 

Voľné pracovné miesta (aktualizované 13. 12. 2019)

Materská škola, Fándlyho 2, Senec, hľadá učiteľku do elokovaného pracoviska so sídlom v Hurbanovej Vsi od 8.1.2020.

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné, prax vítaná

Základná zložka mzdy (v hrubom): napr. platová trieda 5 od 1.1.2020: 817,50€, ostatné v závislosti od dĺžky započítanej praxe

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba:

Mgr. Marie Leginusová

02/45924230

0910 977 342

msfandlyho@centrum.sk

 

Základná škola, Mlynská 50, Senec hľadá kvalifikovaného učiteľa/učiteľku na 2. stupeň s aprobáciou MAT, FYZ, CHE. Životopisy prosíme zasielať na adresu riaditel.zsm50@zsmlynska.org.

Materská škola, Kysucká 9, Senec hľadá kvalifikovanú učiteľku s nástupom ihneď. Kontaktná osoba: Bc. Katarína Potočárová, riaditeľka školy, tel.: 0918 250 132.


Aktuálne oznamy

Odpredaj majetku MŠ Kysucká - kuchynské spotrebiče

 

Útvar školstva a športu MsÚ Senec

 

Spoločný školský úrad

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Senec týkajúce sa oblasti školstva

 

Často kladené otázky