školstvo a vzdelávanie

Školy v meste Senec

 

Aktuálne informácie k zápisu detí do seneckých materských škôl (vložené 27. apríla 2020)

Aktuálne informácie k zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v meste Senec pre školský rok 2020/2021 (vložené 30. marca 2020)

Forma výučby pre žiakov základných škôl v Senci od 11. 03. 2020

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021

Zápis detí do materskej školy - školský rok 2020/2021

 

Voľné pracovné miesta (aktualizované 13. 12. 2019)

Materská škola, Fándlyho 2, Senec, hľadá učiteľku do elokovaného pracoviska so sídlom v Hurbanovej Vsi od 8.1.2020.

Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné, prax vítaná

Základná zložka mzdy (v hrubom): napr. platová trieda 5 od 1.1.2020: 817,50€, ostatné v závislosti od dĺžky započítanej praxe

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba:

Mgr. Marie Leginusová

02/45924230

0910 977 342

msfandlyho@centrum.sk

 

Základná škola, Mlynská 50, Senec hľadá kvalifikovaného učiteľa/učiteľku na 2. stupeň s aprobáciou MAT, FYZ, CHE. Životopisy prosíme zasielať na adresu riaditel.zsm50@zsmlynska.org.

Materská škola, Kysucká 9, Senec hľadá kvalifikovanú učiteľku s nástupom ihneď. Kontaktná osoba: Bc. Katarína Potočárová, riaditeľka školy, tel.: 0918 250 132.

Materská škola, Kysucká 9, Senec hľadá pomocnú silu do kuchyne. Viac informácií tu.

ZŠ J. G. Tajovského, Senec hľadá učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie (1. stupeň) s nástupom možným ihneď.

Podmienky: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Kontakt:

Mgr. Ladislav Kása, riaditeľ školy

02/45923281

riaditel@zstajovskeho.sk

 

Mestská školská rada

 

Útvar školstva a športu MsÚ Senec

 

Spoločný školský úrad

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Senec týkajúce sa oblasti školstva

 

Často kladené otázky