školstvo a vzdelávanie

Školy v meste Senec

 

Voľné pracovné miesta

Základná škola, Mlynská 50, Senec hľadá kvalifikovaného učiteľa/učiteľku na 2. stupeň s aprobáciou MAT/FYZ, poprípade CHE s nástupom od 01.10.2019. Životopisy zasielajte na adresu riaditel.zsm50@zsmlynska.org.

Materská škola, Kysucká 9, Senec hľadá kvalifikovanú učiteľku s nástupom ihneď. Viac informácií na telefónnom čísle 0918 250 132.

 

Útvar školstva a športu MsÚ Senec

 

Spoločný školský úrad

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Senec týkajúce sa oblasti školstva

 

Často kladené otázky