Územný generel dopravy mesta Senec

Príprava dopravnej infraštruktúry a správne naplánovanie dopravného systému je základným predpokladom pre každé mesto, ktoré chce riešiť vzniknuté problémy, ako aj vyhnúť sa vzniku budúcich problémov. Podstatnou črtou územného generelu dopravy pre mesto Senec je zachovanie konzistencie s doterajšími strategickými plánovacími dokumentmi, pričom ich vhodne dopĺňajú a navrhujú nové riešenia. Pripomienkové konanie územného generelu dopravy mesta Senec bolo ukončené 30.11.2020.

 

Územný generel dopravy mesta Senec 2020 (PDF, 13,60MB)