Územný plán Zóny Senec "Margovo pole"

Mesto Senec ako obstarávateľ „Územného plánu zóny Senec – Margovo pole“ podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na svojom mestskom zasadnutí rozhodlo o obstarávaní územného plánu zóny Senec – Margovo pole, na pozemkoch parcela č. 5611, 5535/1, 5535/2, 5535/3, 5536/1, 5536/2, 5536/3, 5536/4, 5536/5, 5536/6, 5536/7, 5375/3, 5374/2, 5533/1, 5533/2, 5533/3, 5533/4 a 5530, katastrálne územie Senec.

 

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny Senec – Margovo pole (PDF, 0,3MB)

Oznámenie o začatí pripomienkovania Zadania Územného plánu zóny Senec - Margovo pole (PDF, 0,5MB)

Územný plán zóny Senec - Margovo pole - Zadanie (PDF, 1,4MB)