volby nr sr 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

    Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konaniana sobotu 30. septembra 2023voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku - zverejnené 12.06.2023

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v maďarskom jazyku - zverejnené 12.06.2023

Rozhodnutie primátora mesta Senec o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností - zverejnené 26.06.2023

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK - zverejnene 29.06.2023

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu - zverejnene 29.06.2023

Vyhradenie plochy na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane - zverejnene 09.08.2023

VZN č. 10_2022 o vylepovaní volebných plagátov počas volebnej kampane - - zverejnene 09.08.2023

 

Súbory / prílohy