Výlety do 50 kilometrov od Senca

Múzeum (Hrad) Červený Kameň Častá

Mohutný zachovalý hrad, situovaný na kremencovom brale nad osadou Píla v Malých Karpatoch.

Pôvodne kráľovský hrad z pol.13.storočia, súčasť pohraničného opevnenia západných hraníc Uhorska. Začiatkom 16. stor. sa stal majetkom rodiny Thurzovcov a od roku 1535 bol vo vlastníctve rodiny Fuggerovcov, ktorí patrili k najbohatším európskym magnátom a finančníkom.

Hrad koncom 16. stor. prešiel do majetku rodiny Pálffyovcov, ktorí tu sídlili až do roku 1945. Strohú pevnosť premenili na renesančno-barokové sídlo s nádhernou vnútornou výzdobou. Impozantné sú zachované interiéry s bohatými štukovými obrazcami vyplnenými figurálnymi výjavmi apoteóz a mytologických scén a náročne vybavená sála terrena z roku 1656 od talianskeho majstra J.Tencalla.

Hrad v roku 1970 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Je tu hradná obrazáreň s výberom obrazov a grafík, predstavujúcich unikátne umelecko-historické diela slovenskej a európskej proveniencie, ako aj hradné pivnice s možnosťou prehliadky podzemných priestorov a obranného systému hradu.

Kontakt:

Hrad Červený Kameň
900 89 Častá

Tel.: +421 33 649 5236, +421 33 690 5803, +421 903 750 031
Fax: +421 33 649 5132
E-mail: muzeumca@stonline.sk

Otváracie hodiny:

november - február: 9.30-15.30
marec, apríl:
Po-Pia: 9.-16. So, Ne: 9.-17.
máj - august:
Po-Pia: 9.-17. So, Ne: 9.-18.
september, október:
Po-Pia: 9.-16. So, Ne: 9.-17.

Sokoliarsky dvor ASTUR

Predvádzanie dravcov.

Kontakt:

Hrad Červený Kameň
900 89 Častá
Tel.: +421 907 773 058

Otváracie hodiny:

Denne okrem pondelka:
10.- 17.0 (1.4 .- 31.10.)
Predvádzanie dravcov je vždy o 11.15, 14.15 a 16.15 hod.
Jazda na osedlaných poníkoch, koňoch a jazda na koči po historickom parku: +421 903 376 037

Jaskyňa Driny

Nachádza sa v Smolenickom krase v Malých Karpatoch, juhozápadne od Smoleníc na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Vytvorená je v spodnokriedových rohovcových vápencoch koróziou atmosférických vôd. Dosahuje dĺžku 680 m.

Jaskynné priestory s prevládajúcimi puklinovými chodbami sú dekorované bohatou sintrovou výplňou. Typické sú sintrové záclony so zúbkovitým lemovaním. Ďalej sú zastúpené sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity, stalaktity a jazierka.

Objavená v roku 1930. Pre verejnosť otvorená od roku 1935. V súčasnosti je sprístupnených 410 m.

Kontakt:

919 04 Smolenice
Tel.: +421 33 558 6200

E-mail: caves@ssj.sk

Otváracie hodiny:

1.4.-31.10.: vstup každú hodinu, trvanie prehliadky 35 minút