Bc. Ivica Gajdošová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent odpadového hospodárstva Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta 02/45922757 gajdosovai@senec.sk