Bc. Ivica Gajdošová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent odpadového hospodárstva Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta 0220205152 0904891717 ivica.gajdosova@senec.sk