Bc. Jarmila Ďurčová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent správy majetku Útvar právny a správy majetku 02/20205120 jarmila.durcova@senec.sk