Bc. Monika Baničová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent terénnej opatrovateľskej služby Útvar sociálnych služieb mesta 02/20205145, 0904 282 245 monika.banicova@senec.sk