Bc. Monika Baničová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referát terénnej opatrovateľskej služby Útvar sociálnych služieb mesta 02/20205145 banicovam@senec.sk