Ing. Ján Gubáni

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent investičnej výstavby mesta Útvar výstavby a ochrany životného prostredia 02/20205129 gubanij@senec.sk