Ing. Janette Matúšová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Vedúca útvaru ekonomiky mesta Senec Útvar ekonomiky mesta 02/20205107 matusovaj@senec.sk