Ing. Lenka Poliaková

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent investičnej výstavby a vodných stavieb Útvar výstavby a ochrany životného prostredia 02/20205159 lenka.poliakova@senec.sk