Ing. Nataša Urbanová, PhD.

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Hlavný kontrolór Útvar hlavného kontrolóra 02/20205131 natasa.urbanova@senec.sk