Jana Ďurčová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Asistentka vedúceho útvaru, administrácia písomností útvaru, administrácia názvov ulíc Útvar výstavby a ochrany životného prostredia 02/20205128 jana.durcova@senec.sk