Ľudmila Rášová

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Referent evidencie majetku a Štátneho fondu rozvoja bývania Útvar právny a správy majetku 02/20205135 ludmila.rasova@senec.sk