Mgr. Erika Fülöp

Pozícia Odbor Telefón E-mail
referát sociálno právnej ochrany Útvar sociálnych služieb mesta 02/20205122 erika.fulop@senec.sk