PhDR. Ladislav Heringeš

Pozícia Odbor Telefón E-mail
Zástupca náčelníka Mestská polícia 02/45922756 msp@senec.sk