Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
PhDR. Ladislav Heringeš Mestská polícia
02/45922756 msp@senec.sk
Mgr. Ľuboš Hlaváč Mestská polícia
02/45925444 msp@senec.sk
Beáta Horváthová Útvar ekonomiky mesta
02/20205125 horvathovab@senec.sk
Henrieta Chmúrová Útvar ekonomiky mesta
02/20205109 chmurovah@senec.sk
Mgr. Mária Chorváthová Útvar školstva a športu
02/20205502 chorvathovam@senec.sk
Ing. Jana Janštová Útvar ekonomiky mesta
02/20205511 janstovaj@senec.sk
Ladislav Juhász Informátor
02/20205115 informator@senec.sk
Ing. Oľga Kaiserová Spoločný obecný úrad
02/20205139 kaiserovao@senec.sk
Peter Koleno Informátor
02/20205115 informator@senec.sk
Gabriela Kollátová Útvar ekonomiky mesta
02/20205111 kollatovag@senec.sk
Ing. Viera Kolozsváriová Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/45922757 kolozsvariovav@senec.sk
Mária Krchňáková Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205136 krchnakovam@senec.sk
Mgr. Miriam Krúpová Útvar školstva a športu
02/20205507 krupovam@senec.sk
Mgr. Anton Kubliniak Útvar školstva a športu
02/20205502 kubliniaka@senec.sk
Ing. Adriana Kutšálová Spoločný obecný úrad
02/20205138 kutsalovaa@senec.sk
Miroslava Lacsková Útvar ekonomiky mesta
02/20205147 lacskovam@senec.sk
Štefan Lóczi Informačné technológie
02/20205123 loczis@senec.sk
Mgr. Gabriela Lócziová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205121 locziovag@senec.sk
Jana Maczeáková Referent personalistiky a RĽZ
02/20205132 maczeakovaj@senec.sk
Mgr. Angelika Matlohová Útvar projektového riadenia
02/20205134 matlohovaa@senec.sk