Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Beáta Horváthová Útvar ekonomiky mesta
02/20205125 horvathovab@senec.sk
Henrieta Chmúrová Útvar ekonomiky mesta
02/20205109 chmurovah@senec.sk
Ing. Oľga Kaiserová Spoločný obecný úrad
02/20205139 kaiserovao@senec.sk
JUDr. Vlasta Kolenová Útvar právny a správy majetku
02/20205141 kolenovav@senec.sk
Gabriela Kollátová Útvar ekonomiky mesta
02/20205111 kollatovag@senec.sk
Ing. Viera Kolozsváriová Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/45922757 kolozsvariovav@senec.sk
Mária Krchňáková Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205136 krchnakovam@senec.sk
Mgr. Anton Kubliniak Útvar školstva a športu
02/20205502 kubliniaka@senec.sk
Mgr. Michaela Labáthová Sekretariát
02/20205101 musenec@senec.sk
Štefan Lóczi Informačné technológie
02/20205123 loczis@senec.sk
Mgr. Gabriela Lócziová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205121 locziovag@senec.sk
Jozef Luciak Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/45922757
Jana Maczeáková Referent personalistiky a RĽZ
02/20205132 maczeakovaj@senec.sk
Mgr. Angelika Matlohová Útvar stratégie a rozvoja mesta
02/20205134 matlohovaa@senec.sk
Ing. Janette Matúšová Útvar ekonomiky mesta
02/20205107 matusovaj@senec.sk
Sandra Matúšová Referent služieb mesta
02/20205118 matusovas@senec.sk
Monika Miháľová Útvar školstva a športu
02/20205509 mihalovam@senec.sk
Eva Mikulášková Útvar ekonomiky mesta
02/20205111 mikulaskovae@senec.sk
Ing. Dana Mikulášová, PhD. Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205126 mikulasovad@senec.sk
Silvia Némethová Referent podateľne a evidencie obyvatelstva
02/20205117 nemethovas@senec.sk