Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Ing. Juraj Gubáni Zástupca primátora
02/20205105 juraj.gubani@senec.sk
Mgr. Alexandra Hajduová Útvar sociálnych služieb mesta
02/2020 5145 alexandra.hajduova@senec.sk
Renáta Halahijová Útvar všeobecnej a vnútornej správy
02/20205130 renata.halahijova@senec.sk
PhDR. Ladislav Heringeš Mestská polícia
02/45922756 msp@senec.sk
Mgr. Ľuboš Hlaváč Mestská polícia
02/45925444 msp@senec.sk
Sandra Horváthová Útvar ekonomiky mesta
02/20205112 sandra.horvathova@senec.sk
Beáta Horváthová Útvar ekonomiky mesta
02/20205125 beata.horvathova@senec.sk
Marta Hraňová Útvar sociálnych služieb mesta
0910363773 hranovam@senec.sk
Henrieta Chmúrová Útvar ekonomiky mesta
02/20205109 henrieta.chmurova@senec.sk
Ing. Jana Janštová Útvar ekonomiky mesta
02/20205511 jana.janstova@senec.sk
Ladislav Juhász Informátor
02/20205115 informator@senec.sk
Ing. Oľga Kaiserová Útvar stratégie a rozvoja mesta
02/20205140 olga.kaiserova@senec.sk
Jarmila Katonová Útvar školstva a športu
02/20205513 jarmila.katonova@senec.sk
Gábor Klenovics Splnomocnenec
02/20205154 gabor.klenovics@senec.sk
Peter Koleno Informátor
02/20205115 informator@senec.sk
Gabriela Kollátová Útvar ekonomiky mesta
02/20205111 gabriela.kollatova@senec.sk
Ing. Viera Kolozsváriová Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/45922757 viera.kolozsvariova@senec.sk
Gyöngyike Kovacsová Útvar školstva a športu
02/20205513 gyongyike.kovacsova@senec.sk
Mária Krchňáková Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205136 maria.krchnakova@senec.sk
Mgr. Anton Kubliniak Útvar školstva a športu
02/20205502 anton.kubliniak@senec.sk