Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Miroslava Lacsková Útvar ekonomiky mesta
02/20205147 lacskovam@senec.sk
Štefan Lóczi Informačné technológie
02/20205123 loczis@senec.sk
Mgr. Gabriela Lócziová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205121 locziovag@senec.sk
Jana Maczeáková Referent personalistiky a RĽZ
02/20205132 maczeakovaj@senec.sk
Mgr. Angelika Matlohová Útvar projektového riadenia
02/20205134 matlohovaa@senec.sk
Ing. Janette Matúšová Útvar ekonomiky mesta
02/20205107 matusovaj@senec.sk
Martina Matúšová Útvar ekonomiky mesta
02/20205113 matusovam@senec.sk
Mgr. Dagmara Mičeková PR manažér mesta Senec
02/20205153, 0910999405 micekovad@senec.sk
Mgr. Monika Mihaľová Útvar školstva a športu
02/20205509 mihalovam@senec.sk
Eva Mikulášková Útvar ekonomiky mesta
02/20205111 mikulaskovae@senec.sk
Ing. Dana Mikulášová, PhD. Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205126 mikulasovad@senec.sk
Ing. Katarína Mišutková Spoločný obecný úrad
02/20205156 misutkovak@senec.sk
Mgr. Katarína Mrázová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205122 mrazovak@senec.sk
Zlatica Mrvová Útvar školstva a športu
02/20205505 mrvovaz@senec.sk
Silvia Némethová Referent podateľne a evidencie obyvatelstva
02/20205117 nemethovas@senec.sk
Ing. Lenka Nižnanská Útvar projektového riadenia
02/20205155 niznanskal@senec.sk
Mgr. Martina Ostatníková Tlačový útvar
02/20205133, 0903621880 sencan@senec.sk
Filip Ozsvald Spoločný obecný úrad
02/20205151 ozsvaldf@senec.sk
Bc. Štefan Pap Informačné technológie
02/20205124 paps@senec.sk
JUDr. Lucia Podhorová Útvar právny a správy majetku
02/20205137 podhoroval@senec.sk