Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Ing. Dana Mikulášová, PhD. Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205126 mikulasovad@senec.sk
Mgr. Katarína Mrázová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205122 mrazovak@senec.sk
Silvia Némethová Referent podateľne a evidencie obyvatelstva
02/20205117 nemethovas@senec.sk
Ing. Lenka Nižnanská Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205149 niznanskal@senec.sk
Ing. Tibor Omasta Spoločný obecný úrad
02/20205138 omastat@senec.sk
Mgr. Martina Ostatníková Tlačový útvar
02/20205133, 0903621880 sencan@senec.sk
Filip Ozsvald Spoločný obecný úrad
02/20205138 ozsvaldf@senec.sk
Bc. Štefan Pap Informačné technológie
02/20205124 paps@senec.sk
JUDr. Lucia Podhorová Útvar právny a správy majetku
02/20205137 podhoroval@senec.sk
Ing. Róbert Podolský Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
02/45923324 scr@slnecnejazera.eu
Ing. Martin Podolský Útvar hlavného kontrolóra
02/20205144 podolskym@senec.sk
Ing. Edita Poizlová Útvar ekonomiky mesta
02/20205502 poizlovae@senec.sk
Ľudmila Rášová Útvar právny a správy majetku
02/20205135 rasoval@senec.sk
Ing. Gabriela Rebrošová Útvar školstva a športu
02/20205510 rebrosovag@senec.sk
Ing. Jarmila Répássyová Prednosta
02/20205104 repassyovaj@senec.sk
Mgr. Peter Szabo Mestské kultúrne stredisko
02/45923403 msks@e-net.sk
Adriana Szalayová Útvar ekonomiky mesta
02/20205108 szalayovaa@senec.sk
Peter Škríp Útvar všeobecnej a vnútornej správy
02/20205150 skripp@senec.sk
Ing. Anna Štofková Spoločný obecný úrad
02/20205139 stofkovaa@senec.sk
Ing. Roman Šuplata Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205129 suplatar@senec.sk