Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Martina Matúšová Útvar ekonomiky mesta
02/20205113 matusovam@senec.sk
Sandra Matúšová Referent služieb mesta
02/20205118 matusovas@senec.sk
Ing. Janette Matúšová Útvar ekonomiky mesta
02/20205107 matusovaj@senec.sk
Mgr. Dagmara Mičeková PR manažér mesta Senec
02/20205153, 0910 999 405 micekovad@senec.sk
Mgr. Monika Mihaľová Útvar školstva a športu
02/20205509 mihalovam@senec.sk
Eva Mikulášková Útvar ekonomiky mesta
02/20205111 mikulaskovae@senec.sk
Ing. Dana Mikulášová, PhD. Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205126 mikulasovad@senec.sk
Mgr. Katarína Mrázová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205122 mrazovak@senec.sk
Silvia Némethová Referent podateľne a evidencie obyvatelstva
02/20205117 nemethovas@senec.sk
Ing. Lenka Nižnanská Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205149 niznanskal@senec.sk
Ing. Tibor Omasta Spoločný obecný úrad
02/20205151 omastat@senec.sk
Mgr. Martina Ostatníková Tlačový útvar
02/20205133, 0903621880 sencan@senec.sk
Filip Ozsvald Spoločný obecný úrad
02/20205151 ozsvaldf@senec.sk
Bc. Štefan Pap Informačné technológie
02/20205124 paps@senec.sk
JUDr. Lucia Podhorová Útvar právny a správy majetku
02/20205137 podhoroval@senec.sk
Ing. Martin Podolský Útvar hlavného kontrolóra
02/20205144 podolskym@senec.sk
Ing. Edita Poizlová Útvar ekonomiky mesta
02/20205502 poizlovae@senec.sk
Ľudmila Rášová Útvar právny a správy majetku
02/20205135 rasoval@senec.sk
Melinda Ravaszová Stredisko sociálnej starostlivosti
02/4592 3125 ravaszovam@senec.sk
Ing. Gabriela Rebrošová Útvar školstva a športu
02/20205510 rebrosovag@senec.sk