Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Mgr. Gabriela Lócziová Útvar sociálnych služieb mesta
02/20205121 gabriela.locziova@senec.sk
Jana Maczeáková Referent personalistiky a RĽZ
02/20205132 jana.maczeakova@senec.sk
Mgr. Angelika Matlohová Útvar projektového riadenia
02/20205134 angelika.matlohova@senec.sk
Martina Matúšová Útvar ekonomiky mesta
02/20205113 martina.matusova@senec.sk
Ing. Janette Matúšová Útvar ekonomiky mesta
02/20205107 janette.matusova@senec.sk
Mgr. Monika Mihaľová Útvar školstva a športu
02/20205509 monika.mihalova@senec.sk
Eva Mikulášková Útvar ekonomiky mesta
02/20205111 eva.mikulaskova@senec.sk
Ing. Dana Mikulášová, PhD. Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205126 dana.mikulasova@senec.sk
Ing. Katarína Mišutková Spoločný obecný úrad
02/20205156 katarina.misutkova@senec.sk
Veronika Mókošová Útvar ekonomiky mesta
02/20205109 veronika.mokosova@senec.sk
Zlatica Mrvová Útvar školstva a športu
02/20205505 zlatka.mrvova@senec.sk
Silvia Némethová Referent podateľne a evidencie obyvatelstva
02/20205117 silvia.nemethova@senec.sk
Ing. Lenka Nižnanská Útvar projektového riadenia
02/20205155 lenka.niznanska@senec.sk
Mgr. Martina Ostatníková Tlačový útvar
02/20205133, 0903621880 martina.ostatnikova@senec.sk
Filip Ozsvald Spoločný obecný úrad
02/20205151 filip.ozsvald@senec.sk
Bc. Štefan Pap Informačné technológie
02/20205124 stefan.pap@senec.sk
JUDr. Lucia Podhorová Útvar právny a správy majetku
02/20205137 lucia.podhorova@senec.sk
Ing. Edita Poizlová Útvar ekonomiky mesta
02/20205502 edita.poizlova@senec.sk
Ing. Lenka Poliaková Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205159 lenka.poliakova@senec.sk
Ľudmila Rášová Útvar právny a správy majetku
02/20205135 ludmila.rasova@senec.sk