Kontakty

Meno Odbor Telefón E-mail
Eva Slašťanová Útvar školstva a športu
02/20205505 eva.slastanova@senec.sk
Mgr. Peter Slováček Mestská polícia
02/20205163 peter.slovacek@senec.sk
Mgr. Gábor Strešňák Mestské kultúrne stredisko
02 20 20 55 01 muzeum@senec.sk
Katarína Strmeňová Útvar právny a správy majetku
02/20 205 116 strmenovak@senec.sk
Ing. Renáta Svoreňová 02 45 92 27 02
Mgr. Peter Szabo Mestské kultúrne stredisko
02/45923403 msks@e-net.sk
Ing. arch. Katarína Szabová Útvar projektového riadenia
02/20 205 164 szabovak@senec.sk
Adriana Szalayová Útvar ekonomiky mesta
02/20205108 adriana.szalayova@senec.sk
Mgr. Gabriela Šimová Útvar ekonomiky mesta
02/20 205 125 gabriela.simova@senec.sk
Dana Škablová Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
02 45 92 33 24 skablova@slnecnejazera.eu
Anna Škrípová Referent personalistiky a RĽZ
02/20205132 skripovaa@senec.sk
Bc. Marek Šmihel Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
02/45923324 scr@slnecnejazera.eu
Bc. Marek Šranko Informačné technológie
02/20205167 marek.sranko@senec.sk
Ing. Roman Šuplata Útvar výstavby a ochrany životného prostredia
02/20205129, 0904 253 245 roman.suplata@senec.sk
Blanka Šušlová Útvar ekonomiky mesta
02/20205110 blanka.suslova@senec.sk
Alžbeta Tengeriová Matrikár
02/20205114 alzbeta.tengeriova@senec.sk
Ing. Ivana Turňová Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta
02/20205149 ivana.turnova@senec.sk
Ing. Boris Tušer Útvar stratégie a rozvoja mesta
02/20205140, 0910 990 977 boris.tuser@senec.sk
Sylvia Urbancová Matrikár
02/20205114 sylvia.urbancova@senec.sk
Ing. Nataša Urbanová, PhD. Útvar hlavného kontrolóra
02/20205131 natasa.urbanova@senec.sk