Mesiac úcty k starším si pripomenuli v Klube dôchodcov pri MsÚ v Senci