Odbočka na Tureň opäť slúži motoristom bez obmedzení