S podporou BSK vznikla multimediálna učebňa v Spojenej škole s VJM