100. astroprednáška SOLAR Hvezdárne Senec: Panoptikum premenných hviezd a základy hviezdneho baletu

Seminár / Workshop

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho
 
Pozývame Vás na 100. astroprednášku 24. 10. 2018 o 19:00
 
Téma: Panoptikum premenných hviezd a základy hviezdneho baletu
 
Prednáša: Mgr. Miroslav Fedurco UPJŠ v Košiciach
 
Doktorand na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa venuje výskumu premenných hviezd využitím
fotometrie z kozmických ďalekohľadov akým je Kepler. Prednáška bude venovaná výskumu premenných hviezd,
medzi ktoré patria pulzujúce hviezdy a zákrytové dvojhviezdy. 
 
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

24. 10. 2018 19:00

Galéria obrázkov