AMOS – globálna meteorická sieť

Seminár / Workshop

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho
Pozývame Vás na astroprednášku
17. 4. 2019 o 19:00
Téma: AMOS – globálna meteorická sieť
Prednáša: doc. RNDr Juraj Tóth, PhD.
Prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy, FMFI Univerzity
Komenského v Bratislave. Vedúci projektu globálnej
meteorickej siete AMOS. Vedecké zameranie: štúdium malých
telies Slnečnej sústavy ako zdroj meteorických prúdov. Monitorovanie
blízkeho okolia Zeme a interakcia prachových častíc
s atmosférou.
www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

 

17. 4. 2019 19:00

Galéria obrázkov