Astronomická prednáška: Formovanie hmotných hviezd a hviezdokôp

Seminár / Workshop

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho
13. 6. 2018 o 19:00
Téma: Formovanie hmotných hviezd a hviezdokôp
Prednáša: Mgr. Tereza Jeřábková
Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze
V rámci doktorandského štúdia pôsobí na Európskom Južnom Observatóriu (ESO) v Nemecku, ktoré je vďaka pracoviskám v Čile jedno z najväčších observatórií na svete. Vo svojej práci sa venuje problematike vzniku hviezd a hviezdokôp v rôznych prostrediach vesmíru. Zaujíma sa o vznik
a pozorovania prvých guľových hviezdokôp, ktoré sa vytvorili veľmi krátko po vzniku samotného vesmíru, ale aj o menšie mladé hviezdokopy a ich súvis s galaxiami.

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

13. 6. 2018 19:00

Galéria obrázkov