Astronomická prednáška: Potrebujeme ešte tmavú hmotu?

Seminár / Workshop

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho
21. 2. 2018 o 19.00
Téma: Potrebujeme ešte tmavú hmotu?
Prednáša: Mgr. Ivan Kačala
FMFI Univerzita Komenského Bratislava Je doktorandom na Falkute matematiky, fyziky a informatiky UK v študijnom odbore astronómia a astrofyzika. Vo svojej práci sa venuje vývoju a stavbe Mliečnej cesty, našej domovskej galaxie.

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

21. 2. 2018 19:00

Galéria obrázkov