Astronomická prednáška: Vývoj čiernych dier vo hviezdokopách

Seminár / Workshop

 

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho

18. 4. 2018 o 19.00

Téma: Vývoj čiernych dier vo hviezdokopách

Prednáša: Mgr. Václav Pavlík
Astronomický ústav Univerzity Karlovy v Praze
Doktorand astronomického štúdia Astronomického ústavu
Karlovej Univerzity v Prahe. Zaoberá sa štúdiom dynamiky
hviezdokôp a v diplomovej práci študoval štruktúru hviezdokopyvo
Veľkej hmlovine v Orióne, M42. Je pracovníkom programového
oddelenia Planetária Praha a redaktorom časopisu Astropis.
www.solarastronomy.sk, www.senec.solarastronomy.sk

18. 4. 2018 19:00