Elegancia kvantového králika

 

NESKORÝ ZBER UVÁDZA TANEČNÉ EXPERIMENTOVANIENESKORY ZBER plagat

ELEGANCIA KVANTOVÉHO KRÁLIKA

Elegancia kvantového králika je pohybovo – tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou a jej vnímaním lineárnej a nelineárnej podstaty reality.

Subatómový svet je svetom rytmu, pohybu a nepretržitej zmeny. Nie je však ľubovoľný a chaotický, ale riadi sa veľmi pevnými a presnými pravidlami.

Predstavenie spájajúce princípy kvantovej fyziky a tanca vo dvoch dejstvách: 1. Laboratórium 2. Tanec.

Po predstavení sme otvorení dialógu a diskusii s divákmi. Ich postrehom, otázkam, komentárom,…

Koncept a tanec: Anna Sedlačková a Daniel Raček

Hudba: Peter Groll

Kostýmy: Dorota Cigánková

Svetlá: Katarína Ďuricová

Premiéra: október 2015, Bratislava

Dĺžka predstavenia: cca 50 minút (bez diskusie)

 

Tvorivý tím:

Mgr. art. Anna Sedlačková ArtD., je pedagógom na Katedre tanečnej tvorby VŠMU a viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti nezávislej scény súčasného tanca u nás a v zahraničí.

Mgr. art. Daniel Raček je hrdým absolventom matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave a ako profesionálny tanečník pôsobí už viac ako 20 rokov. Za svoju prácu bol v roku 2006 ocenený cenou Philip Morris / Kvet baletu. Momentálne pôsobí v tanečných zoskupeniach v Nórsku, v Čechách a na Slovensku.

Mgr. art. Peter Groll ArtD., komponuje komornú a orchestrálnu hudbu, hudbu k filmu, spolupracoval s mnohými divadelnými a tanečnými zoskupeniami. Ako pedagóg pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave.

 

 

 TEŠÍME SA NA VÁS! 

VSTUP JE VOĽNÝ.

7. 9. 2019 17:00

Galéria obrázkov