EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY 2018

Mesto Senec sa už druhýkrát zapája do Európskej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility s názvom Európsky týždeň mobility 2018. Jej hlavným cieľom v roku 2018 je povzbudiť ľudí, aby si vyskúšali rôzne riešenia mobility dostupné vo svojich obciach a mestách a spochybnili rozšírené presvedčenie, že jedinou vhodnou možnosťou prepravy sú samostatné autá. Tohtoročná kampaň nás vyzýva k tomu, aby sme preskúmali mnohé ďalšie možnosti na presun z bodu A do bodu B a premýšľali o najvyhovujúcejšom spôsobe dopravy na daný presun. Prečo nevyskúšať dopraviť sa do telocvične bicyklom, do kancelárie vlakom alebo do obchodu pešo? Tým, že prijmeme myšlienku multimodality a zavedieme do našich presunov niektoré udržateľné spôsoby dopravy, možno nielen pozitívne ovplyvníme životné prostredie, znížime dopravné zápchy v meste, ale aj zistíme, že sme zdravší a šťastnejší, a zostanú nám aj peniaze na výdavky. EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY sa koná každý rok od 16. do 22. septembra.

Vy­zývame obyvateľov nášho mesta, aby sa v rámci svojich mož­ností pridali k zamestnancom Mestského úradu a v tomto týždni prispeli k čistote ovzdušia mesta a okolia aj tým, že svoje motorové vozidlá necha­jú doma a na prepravu do zamestnania a školy zvolia ekologickejší spôsob dopravy ako bicy­kel, mestskú autobusovú dopravu (MAD), vlak alebo pešiu chôdzu a pod.

Súčasne Vás pozývame na akcie, ktoré bude Mesto Senec organizovať v rámci  Európskeho týždňa mobility, presný čas a miesto ich konania sú zverejnené na priloženom plagáte.

Podrobnosti o výtvarnej súťaži s témou "Kombinuj a choď" vyhlásenej v rámci ETM 2018 pre 1. stupeň ZŠ a viac informácií o akcii Detský vodičák prebiehajúcej na seneckých MŠ nájdete nižšie.

Viac informácií o ETM 2018 môžete nájsť na : http://eurotm2018.eurotm.sk/content/tema-etm-2018

 

KOMBINUJ A CHOĎ

Výtvarná súťaž

Európsky týždeň mobility - 2018

Cieľ: V súvislosti s Európskym týždňom mobility vytvoriť priestor na zamyslenie sa nad svojou cestou z domu do školy, z domu na krúžky, z domu do telocvične, z domu ku kamarátom.

Cieľová skupina: I. stupeň základných škôl, družiny, CVČ

Téma výtvarnej súťaže:  KOMBINUJ A CHOĎ

Podtémy:

 • Aké formy dopravy využívam?
 • Je auto len jedným a jediným dopravným prostriedkom, ktorým sa viem dopravovať?
 • Ako si predstavujem svoju cestu do školy bez auta?
 • Ako si viem kombinovať svoju cestu do školy? (MHD, bicykel, kolobežka, pešo)

Technické parametre a podmienky:

 1.  Formát – maximálne A3
 2. Výtvarná technika – ľubovoľná – ceruzka, akvarel, tempera, akryl, suchý pastel, kombinovaná technika
 3. Identifikačné údaje – výtvarné práce musia byť riadne označené prihláškou. Jedna prihláška musí byť nalepená na zadnej strane práce a druhá musí byť priložená k súpiske zúčastnených žiakov.
 4. Hodnotiaca komisia bude zložená z 3 až 5 členov.
 5. Každá základná škola, resp. družina  pripraví prezentáciu svojich súťažných prác vo svojich priestoroch. Nástenka musí obsahovať nápis Európsky týždeň mobility 2018
 6. Termín uzávierky: 17.9.2018 o 10,00 hod (súťažné výtvarné práce prezentované na nástenke, resp. nástenkách).
 7. Termín hodnotenia: 18.9.2018 – hodnotiaca komisia ocení 10 najlepších súťažných prác bez udelenia poradia.
 8. Vyhodnotenie, ocenenie žiakov najlepších prác, ako aj vernisáž bude dňa 20.9.2018 v rámci akcie Otvorená ulica
 9. Najlepšie práce budú vystavené v Labyrinte do konca novembra 2018

Detský vodičák

3.stupeň

Cieľová skupina: deti predškolského veku v seneckých MŠ

Čo je Detský vodičák?

Detský vodičák – 3. stupeň – (červená plastová kartička so šnúrkou) je motivačný prostriedok  zameraný na dopravnú výchovu pre cyklistov a dostane ho každé dieťa po zvládnutí dopravnej výchovy a záverečných motivačných skúšok, ktoré pozostávajú:

- z teoretickej časti

- z praktickej časti

Teoretická časť - dopravná výchova a príprava detí na záverečné motivačné skúšky

Praktická časť – hravou a motivačnou formou zistiť koľko a čo sa deti naučili.

Cieľ – získať Detský vodičák – červená plastová kartička na červenej šnúrke – v marketingovom prevedení Európskeho týždňa mobility a hesla „Kombinuj a choď“.

Organizácia  a obsah praktickej časti – praktická časť bude prebiehať počas celého týždňa mobility od pondelka 17.9.2018 do piatka 21.9.2018 v čase od 8,30 hod do 10,00 hod. na dopravnom ihrisku Materskej školy Kollárova v Senci. Praktická časť bude rozdelená na 4 časti a trvanie aktivity v každej časti bude 25 min. Presun na ďalšie stanovište 5 minút. Trieda bude rozdelená na štyri skupiny. Každá skupina začne na jednom zo stanovíšť.

Stanovištia:

1. Výtvarné stanovište „Kombinuj a choď“ – aké dopravné prostriedky poznáš, vieš nakresliť cestu, vozovku, chodník, diaľnicu? Aké dopravné značky poznáš?

a bude preskúšaná jedna Aké sú dôležité čísla? Ako a akým dopravným prostriedkom okrem auta sa dostaneš do škôlky? Aké čísla záchrany poznáš? (viď príloha: Môj projekt)

2. Jazda zručnosti – jazda na bicykli, nasadnúť, zastaviť, jazda z držaním riadidiel jednou rukou, ukazovanie smeru, slalom okolo kuželov.

3. Vyber 3 povinné ochranné pomôcky cyklistu – rôzne predmety poukladané na tráve a úlohou detí vybrať z nich 3 povinné pomôcky pre cyklistu.

4. Jazda po detskom dopravnom ihrisku – za prítomnosti policajta po vytýčenej trase

Vyhodnotenie:

Na záver  preskúšania bude pár slov od policajta a každé dieťa dostane  Detský vodičák a malú odmenu.

16. 9. 2018 - 22. 9. 2018

Galéria obrázkov