Exoplanéty - Výnimočnosť a všednosť Zeme

Seminár / Workshop

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho
24.5.2017 o 19:00
Exoplanéty - Výnimočnosť a všednosť Zeme
Prednáša: RNDr. Mária Hajduková, PhD.


Vedecká pracovníčka Oddelenia medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu Slovenskej Akadémie vied.  Zaoberá sa prúdmi meteoroidov, meteorickými rojmi, ich vzájomným súvisom a vzťahom k ich materským telesám. Za hranice Slnečnej sústavy ju priviedli meteoroidy prichádzajúce z medzihviezdneho prostredia a k exoplanétam jej očividný záujem o filozofické otázky.

24. 5. 2017 19:00

Galéria obrázkov