FENOMÉN FUTBALU – Prednáška v múzeu

Seminár / Workshop

 

Futbal predstavuje celosvetový i celospoločenský fenomén už vyše jedno storočie a na Britských ostrovoch, ktoré sa nazývajú aj kolískou futbalu, dokonca už od druhej polovice 19. storočia. Na naše územia začala táto hra prenikať zo západnej Európy na prelome 19. a 20. storočia a na spoločenský fenomén sa dotvorila počas prvej ČSR. Čím viac rástla popularita futbalu medzi obyvateľstvom, tým viac sa táto hra stávala predmetom pozornosti nielen radových fanúšikov, ale aj priemyselníkov, politikov alebo známych osobností tej ktorej doby. Z toho vyplýva, že ani futbal nezostal stáť mimo politického a verejného diania a veľké historické medzníky našich dejín v 20. storočí zasiahli aj túto najpopulárnejšiu hru. Neraz ju vládnuci režim využíval a zneužíval na svoje ciele a futbal sa stával aj nástrojom propagandy. Toto konštatovanie platí zvlášť pre obdobie komunistického režimu, počas ktorého najviac zasahovala politika do futbalu.

Fenomén futbalu sa však netýkal iba veľkých miest a klubov a reprezentácie, ale tento fenomén prenikol aj do regiónov a futbal sa hral, a dodnes hrá aj v malých obciach. Neraz práve z takého prostredia vzišli vynikajúci hráči či tréneri a stalo sa, že malé kluby z regiónov z času na čas porazili veľké mužstvá a dosiahli cenné úspechy. Bolo to tak v medzivojnovom i povojnovom období a je tomu tak i dnes. Význam a potenciál menších klubov z regiónov je pre veľký futbal dôležitý a potrebný. Jeden bez druhého by ťažko mohli pôsobiť, a zvlášť to bolo badateľné v minulosti.

27. 2. 2020 18:00

Galéria obrázkov