Festival duchovnej hudby

 

17. októbra chceme Senčanom predstaviť najuznávanejšie dielo svetového hudobného skladateľa W. A. Mozarta - REQUIEM. Dá sa povedať, že v dejinách Senca bude tento koncert „historickou udalosťou“, pretože kvôli svojej náročnosti sa Requiem na Slovensku uvádza pomerne zriedkavo. Aby dielo vyznelo v originálnej podobe, pozvali sme našich špičkových hudobníkov a odborníkov na interpretáciu Mozartových diel:
• Spevácky zbor Adoremus je popredný miešaný zbor zameriavajúci sa prednostne na sakrálnu zborovú hudbu. Zbor získal niekoľko ocenení, od svojho založenia spolupracuje so Štátnou filharmóniou, uskutočnil stovky koncertov doma, ale aj v zahraničí.
• Slovenský komorný orchester je od najpopulárnejšie teleso so zameraním na klasickú hudbu u nás. Okrem pravidelných koncertov na pôde Slovenskej filharmónie, účinkovania na festivaloch a koncertných turné v zahraničí uskutočňuje mnohé mimoriadne zaujímavé koncertné projekty. Requiem obsahuje mnohé spevácke sóla,
preto sme oslovili našich najlepších odborníkov, ktorí už majú skúsenosti s Mozartovými skladbami. Zvlášť treba spomenúť speváka prof. Petra Mikuláša, ktorý je zaradený medzi slovenskú spevácku špičku.
Festival duchovnej hudby finančne podporilo mesto Senec a Hudobný Fond. Partnermi projektu sú Penzión Senec a Sopka Senec. Mediálni partneri: TV Lux, Senčan, Citylife.sk


16. 10. 2021 19:30 - 17. 10. 2021 19:30

Galéria obrázkov