Fyzika padajúcich hviezd

Seminár / Workshop

Solar

Hvezdáreň Senec

Astronomická prednáška v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho
28. 3. 2018 o 19.00 h

Téma: Fyzika padajúcich hviezd
Prednáša: Mgr. Pavol Matlovič
FMFI Univerzita Komenského Bratislava
Na čo sa vlastne pozeráme keď sledujeme meteorický roj a ako často nám hrozí nebezpečenstvo?
Čo všetko sa môžeme dozvedieť o kométach, asteroidoch a histórii slnečnej sústavy z krátkeho preletu meteoru zemskou atmosférou? O tom všetkom nám porozpráva doktorand Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorý sa venuje výskumu spektier a fyzikálnych vlastností meteoroidov a meteorických rojov.

28. 3. 2018 19:00