Jak pozorovat první hvězdy a galaxie

Seminár / Workshop

SOLAR Hvezdáreň Senec
Astronomická prednáška
v ZŠ s VJM Alberta Molnára Szenciho

25.10.2017 o 19:00
Téma: Jak pozorovat první hvězdy a galaxie

Prednáša: Mgr. Ivana Orlitová, Ph.D. Vedecká pracovníčka Astronomického ústavu Akademie věd Českej republiky. Zaoberá sa pozorovaním galaxií a aktívnych galaktických jadier s použitím Hubbleovho vesmírneho teleskopu a ďalších veľkých medzinárodných
teleskopov.

www.solarastronomy.sk
www.senec.solarastronomy.sk

25. 10. 2017 9:00

Galéria obrázkov