Je osmička magické číslo Slovákov?

MO Matice slovenskej v Senci Vás pozýva na slávnostnú akadémiu
 
Je osmička magické číslo Slovákov?
 
Program:
• príhovor historičky PhDr. Natálie Rolkovej - Petranskej
• vystúpenie speváckeho zboru Stella pri ZUŠ v Senci
• recitácia: herec Jozef Šimonovič
• spevácky zbor pri MO Matice slovenskej v Senci
 
Dátum a miesto konania: 21.10.2018 o 15:00 - Labyrint - MsKs v Senci

21. 10. 2018 15:00