Mária Terézia 300

Iné

300 výročie narodenia osvietenej panovníčky Rakúsko-Uhorskej monarchie Márie Terézie, je dátumom významným z hľadiska celého stredoeurópskeho priestoru. Nech je náš pohľad súčasníka akýkoľvek, v danom kontexte je účinkovanie Márie Terézie na historickej mape Slovenska aj mesta Senec nezmazateľné a v mnohom s presahom do súčasnosti. Obdobie života a panovania tejto panovníčky je čo do kultúrnej a umeleckej sféry zasadené do éry BAROKOVEJ. Mnohé z toho, čo sa v Senci z hmotných pamiatok zachovalo, je práve z tohto obdobia.

Pri tejto príležitosti sa mesto Senec rozhodlo usporiadať podujatia pod názvom Mária Terézia 300, ktoré svojím charakterom kopírujú už zavedené a osvedčené aktivity na tomto poli, či už z iniciatívy mesta Senec, Mestského Múzea či Mestského kultúrneho strediska.
Súčasne prináša nový impulz, v „novom“ priestore s „novými“ tvárami.

14. september 2017

1. Výstava výsledkov výtvarného workshopu a prác Aleny Adamíkovej - barokové inšpirácie...
09:00 – výtvarný workshop spolu s inštaláciou ako interaktívne vzdelávanie konkrétnou činnosťou na tému, viditeľnú a konkrétne
uchopiteľnú prostredníctvom prác a pod vedením akad. maliarky Aleny Adamíkovej. Workshop je určený žiakom seneckých základných škôl, môže sa konať v plenéri, pred mestským úradom, pod barokovým portálom, pred synagógou v Senci... Výsledky dopoludňajších aktivít budú vystavené v rekonštruovanom priestore budúcej hasičskej expozície mestského múzea spolu s výberom prác p. Aleny Adamíkovej.

18:00 - Vernisáž výsledkov workshopu a vybraných  diel akad. mal. Aleny Adamíkovej Miesto: budúca hasičská expozícia Mestského
múzea Výstava bude sprístupnená aj počas sviatku 15. 9. 2017.

2. Divadelné predstavenie - Túlavé divadlo 19:00 - „Ešte jeden zázrak, korunovačná hra zázračná“, autor Jakub Nvota Pôvodne hra naštudovaná pre bratislavské korunovačné slávnosti, no jej premiéra sa počas tohto podujatia nekonala. Uvedené podujatia dôstojne prezentujú kultúrno- spoločenské aktivity mesta Senec a zároveň dokumentujú spoluprácu s BSK či s vlastníkom hry BKIS.

20. september 2017

1. Odhalenie pamätnej tabule 17:00 – v prítomnosti zástupcov mesta, so sprievodným slovom a hudbou Miesto: Mierové námestie pod zrekonštruovaným portálom

2. Koncert zoskupenia Mucha Quartet a moderovaná diskusia k obdobiu vládnutia  Márie Terézie

18:00 Mucha Quartet – koncert
Mgr. Gábor Strešňák a kolegovia odborne aj s nadhľadom na tému „Mária Terézia v kontexte regionálnych dejín“.
Miesto: budúca hasičská expozícia Mestského múzea


20:00 - Barokové hudobné a slovné putovanie sa presunie do barokových pivníc budovy ZŠ Alberta Molnára Szenciho, zachovaných
pod budovou. Podujatie ukončíme čašou vína vo vínnej pivnici Jungpereg 1632.

Zmena programu vyhradená

Uvedené podujatia sú vhodným projektom zapojiteľným do iniciatívy DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 2017.

14. 9. 2017 - 20. 9. 2017

Galéria obrázkov