Misie na MARS

Seminár / Workshop

Astronomická prednáška

v ZŠ s VJM A. M. Szencziho 8.3.2017 o 19:00

Téma: Misie na MARS

Prednáša: Dr. Michaela Musilová

Predsedníčka SOSA (Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity). V roku 2014 absolvovala simulovanú misiu na Marťanskej púštnej výskumnej stanici (Mars desert Research Station) v USA. Tento rok absolvovala druhú misiu ako veliteľ skupiny. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily - organizmy žijúce v extrémnych podmienkach. Svoj výskum robila na California Institute of Technology (USA), University College London (UK) a University of Bristol (UK). Získala výskumný grant pre prácu v NASA Jet Propulsion Laboratory (USA).

Solar Hvezdáreň Senec

8. 3. 2017 19:00

Galéria obrázkov