Musica Perennis Iuventutis 2018 "Hummel Again"

Koncert

Viktoria Herencsár /HU/ -cimbal

Fritz Kircher /A/ - husle

 

Odznejú známe virtuozne skladby Paganiniho, Sarasate, Ysaye a iných.

 

Benefičný výťažok venujeme spoločne na charitatívny účel salezianske misie na Sibíri.

9. 6. 2018 19:00

Galéria obrázkov