Odovzdávanie Ceny mesta za rok 2016

Pozvánka
Srdečne Vás pozývam na slávnostné odovzdávanie
Ceny mesta Senec za rok 2016
ktorú udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Senci.
Odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 15.novembra 2017
o 14,00 hod v MsKS – Labyrint
S úctou
Ing. Karol Kvál
primátor mesta Senec
Prosím o potvrdenie účasti a nahlásenie počtu zúčastnených osôb do 13.11.2017 telef.č. 02/20205101,
resp. mailom musenec@senec.sk

15. 11. 2017 14:00

Galéria obrázkov