OSLAVY 70. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme a 70. výročia vzniku samostatného evanjelického a. v. cirkevného zboru Senec

Iné

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Senec a Miestny odbor Matice slovenskej v Senci pozývajú na
 
OSLAVY
70. výročia presídlenia Slovákov z Dolnej zeme a 70. výročia vzniku samostatného evanjelického
a. v. cirkevného zboru Senec
 
V SOBOTU 30. SEPTEMBRA 2017 V SENCI
 
9.30 hod. Evanjelický kostol, Školská č. 1
Služby Božie, prierez presídlením a históriou cirkevného zboru, vystúpenie umeleckých telies.
12.00 hod. Jedáleň strednej odbornej školy v Senci („Montostroj“), Kysucká č. 14
Obed pre nahlásených záujemcov. Záujemcovia o obed sa musia prihlásiť vopred.
14.00 hod. Jedáleň strednej odbornej školy v Senci („Montostroj“), Kysucká č. 14
Príhovory hostí a vystúpenie folklórnych súborov.
Prihlásenie na obed a bližšie informácie na:
www.ecavsc.sk, info@ecavsc.sk, 0905 937 849, 0915 427 829
 

30. 9. 2017 9:30

Galéria obrázkov