Prednáška: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku

Seminár / Workshop

Prednáška: Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku

Pútavé rozprávanie vedeckých pracovníčok Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, Diany Duchoňovej, PhD.  a PhDr. Tünde Lengyelovej, CSc. nie(len) o prastarých receptoch.

Slovensko je oprávnene nazývané krajinou hradov. Hoci sú dnes mnohé už iba opustenými ruinami na neprístupných kopcoch, v období raného novoveku boli miestom každodenného života ich majiteľov i služobníctva. Funkciu hradnej kuchyne nám dnes predstavujú len vzácne zachované kúsky dobového mobiliáru, stolovacieho riadu, archeologické nálezy keramiky a nemnohé obrazové doklady v galériách a múzeách.

Šľachtic musel pre seba, svoju rodinu i personál svojich majetkov – panstva, hradu, zabezpečiť dostatočné množstvo potravín na ich každodenné stravovanie. Samotné prestreté stoly s navareným jedlom, pri ktorých sa stretla šľachtická rodina s dvoranmi a úradníkmi, prípadne pozvanými hosťami, boli výsledkom celého komplexu činností, pomocou ktorých sa potraviny menili zo surovín na hotový pokrm. Na význam a bohatstvo šľachtica poukazoval aj  drahý riad, príbory, obrusy, ktoré môžeme spoznať vďaka inventárom, súpisom výbav alebo testamentom. Jedlá, ktoré  sa konzumovali, podliehali módnym trendom, dobovému vkusu a možnostiam daného dvora. Rôzne druhy jedál, aj so spôsobom ich prípravy podľa dobových kuchárskych kníh, ponúkajú plastický obraz o pestrosti dobovej kuchyne a ich chutiach.

Obrazové prílohy: Lucas van Valckenborch – Georg Flegel. Alegória leta, alegória jesene okolo roku 1595. Bratislava, Slovenská národná galéria v Bratislave (inv. č. O 5458, O 5457).

 

Mestské múzeum Senec

29. 3. 2018 19:00

Galéria obrázkov