Prijímacie skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Senec 2018

Deti a rodina

 

Prijímacie skúšky do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru budú v dňoch 17.5.2018 a 18.5.2018 od 14:00 do 18:00 v budove školy Hudobný odbor – vyučuje sa spev, hra na akordeóne, klavíri, keyboarde, husliach, violončele, kontrabase, gitare, basovej gitare, zobcovej flaute, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, hra na bicie nástroje. Literárno-dramatický odbor – LDO – na vyučovaní si deti pripravujú krátke príbehy zo života, divadelné predstavenia, recitujú básne a prózu, tvoria básne a poviedky. Výtvarný odbor – v yučujú s a z ákladné techniky: kresba, maľba, modelovanie a grafika, z iných techník maľba na hodváb, na sklo a porcelán, batikovanie, sviečky, maľba voskom na textil, odlievanie reliéfov, líhané sklo a iné. Do výtvarného odboru prijímame deti až po skončení 1.ročníka ZŠ. Tanečný odbor – cieľom vyučovacieho procesu je všestranná plnokvalifikovaná základná tanečná výchova žiakov – klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, scénický tanec, show dance. Do tanečného odboru prijímame deti od 5 rokov.

Mgr.art.Gabriel Škriečka, riaditeľ školy

17. 5. 2018 14:00 - 18. 5. 2018 18:00

Galéria obrázkov