Republikové kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany

Iné

Okresný úrad Senec v súčinnosti s Okresným úradom Bratislava a s Ministerstvom vnútra SR

organizuje v dňoch 06. – 07. júna 2018 v priestoroch areálu Slnečné jazerá – sever  

 „Republikové kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany“.

     Súťaže sa zúčastnia 4-členné družstvá žiakov základných škôl postupujúcich z okresných, resp. z krajských kôl súťaže a družstvo z Maďarska.

     Súťaž bude prebiehať podľa Organizačného poriadku a Propozícií súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany.

Orientačný časový harmonogram kôl súťaže:

            09,00 – otvorenie súťaže

            09,30 – priebeh súťaž

           15:00 - vyhodnotenie súťaže.

6. 6. 2018 9:00 - 7. 6. 2018 15:00

Galéria obrázkov