Rok odkazu štúrovcov - slávnostná akadémia

 

MO Matice slovenskej v Senciupozýva srdečne všetkých na slávnostnú akadémiu
"Rok odkazu štúrovcov",
ktorá sa uskutoční v nedeľu 23.10. o 15.00
v Labyrinte (II. poschodie MsKS).

Prednášku si vypočujeme
od historičky PhDr. Natálie Rolkovej-Petranskej,
v programe vystúpia žiaci konzervatória
a spevácky zbor Limbora.

23. 10. 2022 15:00

Galéria obrázkov